ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TV Products Hungária Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.tvproducts.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, amely a www.tvproducts.hu weboldalon keresztül történik.
A Szolgáltató adatai:
Név: TV Products Hungária
Székhely, postacím: 1060 Budapest, Lehel u.1.(utánvéttel küldött küldeményt nem áll módunkban átvenni!)
Telefonszám: 06/1-450 1850 
E-mail: ugyfelszolgalat@tvproducts.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-899392
Adószám: 14336791-2-42
Adatkezelési tájékoztató: http://www.tvproducts.hu/i22-Adatkezelesi-tajekoztato 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, amely a www.tvproducts.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található webáruházon (a továbbiakban: TV Products webáruház) keresztül történik. A TV Products webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Telefonszám: 06/1-450 1850 (hétköznapokon 9:00-17:00) 
E-mail: ugyfelszolgalat@tvproducts.hu

2. Megrendelés

A vásárolandó áruk ára, lényeges tulajdonságai, jellemzői, a kiszállítási díj kategóriája és további információk az árucikk információs oldalán találhatók. A használati útmutatót – amennyiben ezt a jogszabályok megkövetelik – az áruhoz mellékeljük. A termék feltüntetett vételára tartalmazza az általános forgalmi adót. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosítás mindig a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére nyilvánvalóan téves ár kerül a Weboldal felületére, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A Weboldalon feltüntetett árakhoz képest a szolgáltató mintaboltjaiban, viszonteladóinál vagy újsághirdetésein keresztül történő vásárlás esetén ugyanazon terméknek az ára eltérő lehet. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A feltöltött termékfotók tekintetében bizonyos termékek esetében előfordulhat szimbolikus ábrázolás és egyes képek olyan elemeket (pl. dekoráció) tartalmazhatnak, amelyek nem képezik az ábrázolt termék vagy készlet részét.
A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokért és az azokból keletkező bármilyen problémáért nem vállal felelősséget. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában egészen a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (termék törlése a Kosárból, mennyiség változtatása, stb.). A megrendelés feladására a Weboldalon a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található "Kosárba" nyomógombra való kattintással helyezheti a Kosárba. A Kosár tartalmának módosítására a Kosár hivatkozásra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a "Tovább" gombra kattintást követően megjelenő véglegesítő oldalon adhatja meg adatait, ellenőrizheti a Kosárba helyezett termékeket és a "Megjegyzés" rovatban további információkat közölhet a Szolgáltatóval. Amennyiben az ügyfél a vásárlás ezen fázisában módosítani kívánja a Kosár tartalmát, a "Vásárlás folytatása" gombra kattintva teheti meg. A megrendelés véglegesítésére és elküldésére a "Tovább a fizetéshez" gombra kattintást követően kerül sor. Ezt követően egy rövid visszaigazoló üzenet jelenik meg a megrendelés azonosító számával, amire az Ügyfél a későbbi ügyintézés folyamán hivatkozhat. A Weboldalon a megrendelés kizárólag magyar nyelven történhet.

3. Megrendelések visszaigazolása és feldolgozása

Az Ügyfél által elküldött megrendelés átvételét a Szolgáltató automatikusan kiküldött e-mail útján legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja az Ügyfél által megadott e-mail címre. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett és nem minősül a Szolgáltató részéről a megrendelés elfogadásának. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését egy további, a megrendelés feldolgozását igazoló e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a várható szállítás idejéről. Amennyiben az Ügyfél a visszaigazolásban téves adatot vesz észre, ezt a Szolgáltatóval haladéktalanul közli. A már elküldött megrendelésekkel kapcsolatos módosítás (tartalom módosítása, rendelések összevonása, sztornó, címadatok módosítása) a rendeles@tvproducts.hu címre küldött e-mailben lehetséges. Mindig hivatkozzon a megrendelés sorszámára, esetleg a rendelés során megadott egyéb azonosító adatokra (név, e-mail cím). Érvényes szerződés a felek között az áru átvételének pillanatában jön létre. 

4. Szállítási és fizetési feltételek
A Szolgáltató a megrendelt árut szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz (kizárólag Magyarország területén). A fizetés módja utánvét – tehát a vásárló az áru átvételekor a szállítmányozó cég képviselőjének (futár) fizet. Nagyobb értékű megrendelés esetén vagy különleges esetekben (pl. ajándékba küldött termékek) lehetőség van előzetes banki átutalásos fizetésre is (igényét jelezze a megrendelés "megjegyzés" rovatában). Nagy értékű és/vagy tömegű megrendelés esetén előfordulhat, hogy a kiszállítást bizonyos előleg előzetes átutalásához kötjük,
Az egyes termékek szállítási díját a termék adatlapján a Postadíj mezőben található kategória határozza meg. 
Az egyes kategóriákhoz tartozó szállítási díjak a következők:

 Kategória
 Szállítási díj*
Szállítási díj a Magyar Postával
A
1 690 Ft
3 690 Ft
B
2 490 Ft
5 990 Ft
C
2 490 Ft
5 990 Ft
M
4 990 Ft
D
6 990 Ft
R
9 990 Ft


A Szolgáltató díjmentes kiszállítást biztosít abban az esetben, ha a megrendelt, kizárólag „A” kategóriába tartozó termékek bruttó összértéke eléri a 30 000 Ft-ot, illetve, ha a „B” kategóriából az Ügyfél 2 vagy több darabot rendel. Ez a kedvezmény nagykereskedelmi mennyiségű áru esetén nem érvényes, ezekben az esetekben a szállítási díj egyéni megállapodás tárgyát képezi! Előfordulhat, hogy a Szolgáltató valamely terméket díjmentesen szállítja. Ebben az esetben a Postadíj mezőben a „Díjmentes” megjegyzés szerepel. 
A díjmentes kiszállítás semmilyen formában nem lehetséges azon megrendelések esetében, amelyeknél a Magyar Posta Zrt. került kiválasztásra, mint szállító.
 A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja, a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.
Több termék egyidejű megrendelése esetén előfordulhat, hogy azok méretük, alakjuk vagy súlyuk miatt nem helyezhetők egy csomagba (nem csomagolhatók össze). Ilyen esetben a megrendelést a szükséges számú csomagban teljesítjük, ami a szállítási díjat NEM befolyásolja, tehát a vásárló csak egyetlen csomag díját fizeti.
Amennyiben a futár által kézbesíteni kívánt küldemény csomagolásán külső sérülés látható, azt csak abban az esetben vegye át, ha meggyőződött róla, hogy a küldemény tartalma sértetlen és hiánytalan. Minden ilyen esetben ragaszkodjon az ún. kár-hiány jegyzőkönyv felvételéhez, amelyen feltüntetésre kerül a sérülés pontos leírása és a futár azt aláírásával igazolja. Amennyiben a küldemény tartalmát nincs módja ellenőrizni (pl. a futár időhiányra hivatkozik), akkor az átvételt utasítsa vissza a sérülésre való hivatkozással. A küldemény átvételére a címzett nem kötelezhető!

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.  A szolgáltató postai úton történő jelzés esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató alábbi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni, küldeményként vagy egyeztetés után személyesen: 

TV Products Hungária Kft., 1062 Budapest, Lehel u.1/A. fsz.


A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés a Fogyasztó hozzájárulása esetén a gyorsabb ügyintézés érdekében banki átutalással történik (a Fogyasztó részéről bankszámla szám megadása szükséges), egyéb esetben a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A szolgáltató ilyen esetben arányos mértékben helyreállítási díjat számol fel (sérülések javítása, hiányzó és sérült tartozékok pótlása, szennyeződés eltávolítása, stb.).

6. Jótállás
A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály az eladási ár függvényében 2-3 évig terjedő kötelező jótállási időtartalmat ír elő. Jótállás esetén az Ügyfelet ugyanazon jogok illetik meg, mint az ASZF kellékszavatosságról szóló részében feltüntetettek. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

BESTWAY termékekkel (medencék, vízforgatók, tartozékok) kapcsolatos reklamációs ügyintézés: 

https://support.bestway.eu/hu-hu
E-mail:service@bestwaycorp.hu
Telefonszám: 06/80-088 342

7. Szavatosság

7.a) Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a kijavítás vagy a kicserélés nem lehetséges vagy azt a szolgáltató nem vállalta, úgy az Ügyfél igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

7.b)  Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 7.a) pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8. Jogérvényesítési lehetőségek
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Telefonszám: 06/1-450 1850 (hétköznapokon 9:00-17:00)
E-mail: ugyfelszolgalat@tvproducts.hu

Fogyasztói kifogások és panaszok esetén a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jár el. A szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja, és - amennyiben a panasz jellege ezt megengedi - szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak az Ügyfél rendelkezésére:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.(https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
- Egységes uniós online vitarendezési platform http://ec.europa.eu/odr/
- Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

9. A megrendelt termékek postai kiszállítása
A Postai kormányrendelet (335/2012. (XII. 4.) Korm. Rendelet) módosítása a Magyarország területére értékesítő kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozások számára előírja, hogy 2024. március 28-tól az általuk értékesített áruk kézbesítéséhez a honlapjukon választási lehetőségként tüntessék fel a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai (kézbesítési) szolgáltatást is.
A fentiek értelmében a TV Products webáruházban megrendelt termékek esetében a Szolgáltató lehetőséget biztosít a postai kézbesítést kiválasztására.
- Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés az egyéb, a TV Products webáruház által kínált szállítási módokhoz képest a Szolgáltató oldalán jelentős többletköltségekkel jár, valamint a Magyar Posta Zrt. nem kínál olyan kedvezményes konstrukciókat, mint egyes más szállítók,az alkalmazott szállítási díjak ilyen esetben magasabbak lehetnek, mint az automatikusan felajánlott legkedvezőbb lehetőség
Ugyanezen okból ilyen esetekben nincs lehetőség kedvezményes vagy ingyenes kiszállítást biztosítására, akkor sem, ha a legkedvezőbb szállítási módnál ezt a csomagok száma, összértéke vagy bármilyen más megfontolás lehetővé teszi.
- Mivel a Magyar Posta zrt. nem vállalja a csomagok felvételét a Szolgáltató telephelyein, a küldemények eljuttatása a feladóhelyekre külön feladattá vált, ami idő- és munkaigényes és további költségeket is jelent. Emiatt a postai kézbesítés kiválasztása esetén a teljes kiszállítási idő megnövekedhet.
- A Magyar Posta Zrt. más szállító partnereinkkel ellentétben nem vállalja bizonyos méretű vagy súlyú csomagok felvételét és kiszállítását, így nem minden termék esetében lehetséges a postai kézbesítés. Azon termékek esetén, amelyek biztosan ebbe a kategóriába tartoznak, a postai kézbesítés kiválasztása nem lehetséges. Ezen kívül az egyébként szállítható méretű és súlyú termékek megrendelése esetében is jelentkezhetnek akadályok (pl. több termék összecsomagolása az alacsonyabb szállítási díj érdekében) - az ilyen esetekben a megrendelők külön tájékoztatást kapnak.

10. Egyéb rendelkezések
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat a Weboldalon jól látható helyen elhelyezett üzenet útján tájékoztatja.
Budapest, 2024. míárcius 27.


© 2009-2021 TV Products Hungária Kft. | Székhely: 1060 Budapest, Lehel út 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-899392 | Adószám: 14336791-2-42